Een flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd, maar u twijfelt, of u nu een gemeente, initiatiefnemer of belanghebbende bent.

De tijdgeest is niet meer trust me, maar is veranderd in show me. Het belang van een goed onderbouwde flora- en faunaonderzoek is toegenomen en de expert judgement van ecologen wordt steeds meer in twijfel getrokken. Soms is dat ook terecht.

Om er zeker van te zijn dat een onderzoek juist is uitgevoerd, dat de methoden en effectenanalyse kloppen en dat gepaste maatregelen worden voorgesteld is een second opinion een snelle manier om daar achter te komen. De gevolgen van een gebrekkig onderbouwde flora- en faunaonderzoek kunnen vervelend zijn, zoals langdurige vertraging door bezwaar en beroep. Het is daarom van belang dat een flora- en faunaonderzoek juridisch houdbaar is voor de rechter. Daarnaast worden regelmatig nadere onderzoeken uitgevoerd, waarvoor vanuit de wetgeving geen enkele aanleiding bestaat. Dat is zonde. Een second opinion kan snel duidelijk maken of een nader onderzoek nodig is of niet.

 

Het is van belang dat een flora- en faunaonderzoek juridisch houdbaar is voor de rechter.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN