De kapvergunning heet nu omgevingsvergunning voor de activiteit kappen. Deze kunt u digitaal of analoog indienen bij uw gemeente.

Of een kapvergunning nodig is hangt af van uw gemeente. Buiten de bebouwde kom is de provincie het bevoegd gezag. Buiten de bebouwde kom gelden er andere regels. Sommige gemeenten hebben een lijst van monumentale bomen.

In ieder geval dient u te weten wat de boomsoort en de diameter is van de te kappen bomen. De inventarisatie, vergunningaanvraag en advies over de waarde van de bomen en boomgroeiplaats kunnen wij voor u verzorgen.

 

De inventarisatie, vergunningaanvraag en advies over de waarde van de bomen en boomgroeiplaats kunnen wij voor u verzorgen.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN