Rugstreeppad in het projectgebied

Voor Hoogtij in gemeente Zaanstad was in 2013 een ontheffing tijdelijke natuur verleend ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe haven. Nu gebouwd zal worden is door ons een (verplichte) inventarisatie uitgevoerd naar de ringslang, rugstreeppad en enkele orchissoorten.

Hierbij is gebruik gemaakt van rubberen onderzoeks-platen die op geschikte plaatsen over het projectgebied zijn verspreid. Rugstreeppad en ringslang houden namelijk van schuilplaatsen die snel opwarmen. De platen zijn vervolgens in diverse veldrondes gecontroleerd op mogelijke aanwezigheid van deze beschermde soorten.

Lees meer

Daarnaast zijn avondrondes uitgevoerd naar roepende rugstreeppadden. Een enkel mannetje werd in het gebied geïdentificeerd en aangetroffen. Met een ecologisch werkprotocol weet de opdrachtgever hoe om te gaan met hooguit enkele exemplaren in het g

Lees minder

Met een ecologisch werkprotocol weet de opdrachtgever hoe om te gaan met hooguit de rugstreeppad in het projectgebied.

havenuitbreiding Hoogtij

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN