Stikstof depositie Wildlands Adventure Zoo zorgt voor ontheffing.

De grootste uitstoot van stikstof in Nederland wordt veroorzaakt door de veeteelt. De uitstoot wordt bepaald op basis van kengetallen. Zo is er een kengetal voor koeien, schapen, maar ook konijnen en nertsen. Maar hoe zit het dan met dierentuinen?

Lees meer

Voor dierenpark Emmen zijn de dieren omgerekend naar landbouwhuisdieren aan de hand van lichaamsgewicht en type voedsel. Zo is bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof voor een olifant gelijk aan 3 koeien.

Het complete dierbestand, de uitstoot van de warmtekrachtcentrale en het gebruik van materieel is meegenomen. De stikstofuitstoot zou minder zijn dan 1 mol, maar meer dan 0,05 mol, waardoor een meldingsplicht geldt.

Lees minder

De uitstoot van stikstof voor een olifant is gelijk aan 3 koeien.

wildlands adventure zoo

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN