De ecologie bestudeert de dynamiek en wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en de omgeving. 

Dat organismen succesvol zijn, niches vinden of juist uitsterven, is volgens patronen te verklaren. Organisaties en instituten kunnen gezien worden als organismen, populaties en levensgemeenschappen. Instituties zijn maatschappelijke patronen dat individuen programmeert volgens regels. Instituties zijn extern, objectief of intersubjectief, dwingend, hebben moreel gezag en zijn historisch gegroeid.

Lees meer

Wisselwerking tussen mens en natuur

Institutional ecology is een term die in 1920 opduikt in de sociale wetenschappen en zich bezig houdt met de vraag hoe sociale groepen (Helmes-Hayes, 2000) en macht zich verhouden en hoe instituties en organisaties veranderen. Veranderen is synoniem voor evalueren (Baum & Powell, 1995).

Institutionele ecologie volgens Dresme & van der Valk is de interne en externe wisselwerking tussen mens en natuur.

Lees minder

Instituties zijn extern, objectief of intersubjectief, dwingend, hebben moreel gezag en zijn historisch gegroeid.

Speciaal voor de oeverzwaluw gecreƫerde zandheuvels in het SAAONE projectgebied. Zwaluw en projectgebied zijn hierdoor 'beschermd'.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN