Voor een woningbouw coöperatie in hoorn dreigde stillegging van het project

wegens vleermuizen die een vaste verblijfplaats hadden in een te slopen muur van de kerk. De betrokken buurman trok meerdere keren bij de woningbouwcoöperatie aan de bel.

Eerst is de kerk van binnen onderzocht, maar dat leverde geen resultaten op. Daarna toonde een onderzoek in de schemering met de batdetector (een apparaat dat ultrasone geluiden omzet in voor het menselijke oor waarneembare geluiden) aan dat gewone dwergvleermuizen in de muur verbleven. Omdat de sloop al was ingeplant hebben we kunnen adviseren welke uitvoerende werkzaamheden alvast konden worden uitgevoerd, zonder dat sprake zou zijn van verstoring.

Lees meer

Door goed overleg met de aannemer en de betrokken buurman, is geen vertraging in de uitvoering opgelopen. Door de juiste compenserende en mitigerende maatregelen te nemen hebben we beargumenteerd dat de gewone dwergvleermuis geen significant negatieve effecten ondervinden. Een ontheffing van de flora- en faunawet voor het verwijderen van de muur is met succes aangevraagd. De ‘klokkenluider’ heeft mij aanbevolen bij een andere woningbouwcoöperatie die te maken heeft met broedvogels op te renoveren daken.

Lees minder

Omdat de sloop al was ingeplant hebben we kunnen adviseren welke uitvoerende werkzaamheden alvast konden worden uitgevoerd.

vleermuizen in de kerk

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN