Voor de gemeente Zaanstad hebben we voor baggerwerkzaamheden een stroom- of beslisschema ontwikkeld,

waardoor projectleiders niet meer voor elk project een natuurtoets/ecologisch onderzoek nodig hebben. In combinatie met een door ons ontwikkelde Ecologische waardekaart zijn alle watergangen beoordeeld op indeling van laag naar hoog ecologisch niveau. De Ecologische waardekaart is gebaseerd op de flora en fauna die specifiek in de gemeente Zaanstad voorkomen.

Deze methode is stevig wetenschappelijk onderbouwd met Habitatgeschiktheidsindexen en waterkwaliteitgegevens van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Lees meer

Met een invulformulier kan de projectleider zelf aangeven waar het project zich bevindt, wat de ecologische waarde is volgens de Ecologische waardekaart en welke maatregelen uit de gedragscode van de Unie van Waterschappen moeten worden uitgevoerd.

Wel zo praktisch

Een print van de Ecologische waardekaart, het invulschema en een schriftelijke vastlegging van de maatregelen, voldoen aan de bepalingen van de Flora- en faunawet. Op basis van de voor Zaanstad specifieke flora en fauna en de maatregelen is een ontheffing van de Flora- en faunawet eigenlijk niet meer nodig. Beter is het om vooraf in de planning, rekening te met flora en fauna. Als de baggerwerkzaamheden worden vastgelegd in het beheerplan van het aangrenzende Natura 2000-gebied, zijn voorts ook geen ontheffingen meer nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Wel zo praktisch.

Lees minder

Een Ecologische waardekaart. Wel zo praktisch bij grote bagger projecten.

Ecologische waardekaart voor gemeente Zaanstad.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN