Dresme & van der Valk is een netwerkorganisatie. We zijn daardoor in staat overal voor open te staan.

We worden enthousiast van het combineren van wetenschappelijke velden en het ontstaan van innovaties. We denken strategisch, deze organisatie overleeft door te evalueren. Onze doelstelling is: Natuurbescherming voor elkaar krijgen door kritisch naar instituties te kijken, het is een middel en niet het doel. Door lage overhead bieden wij een lager tarief, in combinatie met hoge kwaliteit.

Interim, freelance, concrete individuele opdrachten in de vorm van quickscans, ecoscans, natuurtoetsen, flora- en faunatoetsen, beleidsadvies, kennisoverdracht of het samenstellen van of deelnemen in een team, op uw vraag leveren wij maatwerk.

 

Natuurbescherming voor elkaar krijgen door kritisch naar instituties te kijken, het is een middel en niet het doel.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN