Uw project ligt in of nabij een Natura 2000-gebied, of een Beschermd- of Staatsnatuurmonument.

Door een effectanalyse schatten we in of sprake is van zogenaamde significant negatieve effecten. Hiervoor worden de te beschermden natuurwaarden en de activiteiten met elkaar in relatie gebracht. Wellicht is uw project van groot algemeen belang. Misschien ondervinden kernpopulaties geen hinder door de absolute afstand. Door aanpassingen in uw ontwerp kunnen eventuele veranderingen in geluid, licht of stikstofdepositie worden verminderd. Diverse oplossingsrichtingen staan open. De mogelijke strategieën leggen wij u graag uit.

Op vergelijkbare wijze is de Ecologische Hoofdstructuur beschermd, maar dan door de Wet ruimtelijke ordening. De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur is een planologische taak van de provincies.

Diverse oplossingsrichtingen staan open. De mogelijke strategie├źn leggen wij u graag uit.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN