Compenserende en mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis.

Veel zwembaden die in de jaren ’70 zijn gebouwd worden nu gesloopt. Wij zijn gevraagd een jaarrond onderzoek uit te voeren in de kader van de herontwikkeling van zo'n zwembad en bijhorend sportcomplex voor de gemeente almere. Omdat bekend was dat vleermuizen nabij het gebouw vlogen, was mogelijk sprake van een kraamkolonie.

Om vertraging te voorkomen zijn in het voorjaar van 2016 vier kraamkasten en vier zomerverblijfkasten opgehangen in de omgeving van het zwembad en de sporthal. Deze vleermuizen moeten namelijk gedurende een gehele kraamperiode (half mei-half juli) samen met de bestaande kraamverblijfplaats wennen aan het tijdelijke nieuwe onderkomen.

Lees meer

Aantasting van een kraamverblijfplaats kan namelijk grote effecten hebben op de populatie. Uiteindelijk ging het om 2 zomerverblijfplaatsen. Door goed onderzoek en de juiste compenserende en mitigerende maatregelen te nemen kon het project zonder overtreding van de milieuwetgeving en vertraging doorgang vinden.

Lees minder

Om vertraging te voorkomen zijn in het voorjaar van 2016 vier kraamkasten en vier zomerverblijfkasten opgehangen.

gemeente Almere

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN