Voor projecten in landen waar milieu- en natuurbescherming nauwelijks geregeld is

kunnen wij risico’s op ecologische rampen in kaart brengen. Specifiek voor banken adviseren wij over de Equator Principles.

Rampen die worden veroorzaakt door menselijk handelen (en dat is meestal het geval), kunnen voorkomen worden. Zoals de ramp van het olieboorplatform in de golf van Mexico. Althans dat is het uitgangspunt van foutenmanagement. Door zorgvuldige inventarisatie van de omringende natuurwaarden, de activiteiten en de mogelijke effecten kunnen diverse lagen van veiligheidsmaatregelen vooraf worden ingebracht.

Veelal liggen de belangrijkste veiligheidsmaatregelen bij de besluitvorming van uitvoering. Een belangrijke in deze is ook dat duurzaamheid door alle lagen in de organisatie doordrongen is. Zo wordt niet alleen naar kosten op korte termijn gekeken. Risicoanalyse richt zich niet alleen op aanwezige natuurwaarden, maar ook op de milieueffecten en het sociale proces in de organisatie.

 

Risicoanalyse richt zich niet alleen op aanwezige natuurwaarden.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN