Voor gemeentelijke of provinciale structuurplannen kunnen wij adviseren en teksten verzorgen voor ruimtelijk beleid ten aanzien van natuur-, recreatie-, en waterbergingsgebieden.

Voor natuurbeherende organisaties adviseren wij ten aanzien van institutionele vraagstukken, zoals het dilemma van subsidies versus verplichtingen, fondsenwerving, communicatie en doelmatig natuurbeheer, parkeergelden versus investering, gebruiksrechten en contracten in de landbouw. Beleidsadvies moet praktijkgericht.

Uit onze praktijkgerichte benadering, creativiteit en het verbinden van wetenschappelijke velden spreekt onze passie voor beleidsadvies. Naast ons plezier uw hierin te helpen kunt u rekenen op goed onderbouwde en beargumenteerde beleidsrapportages.

 

Beleidsadvies moet praktijkgericht.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN