Een stichting voor kinderopvang, wil vervangende en uitbreidende nieuwbouw in de duinen realiseren, grenzend aan een natura-2000 gebied.

Een ontheffing van de natuurbeschermingswet was, op basis van een natuurtoets, door de provincie al verleend. De natuurtoets, niet van onze hand, concludeerde geen significant negatieve effecten. De conclusies waren niet stellig genoeg en dat nodigt discussie uit. Dan is het project vatbaar voor vertragende bezwaar- en beroepsprocedures. Dat gebeurde; door bezwaren van belanghebbenden en kritiek op de voortoets heeft de provincie de ontheffing ingetrokken.

Wij zijn gevraagd om alsnog een voortoets uit te voeren. Wij adviseerde in plaats van een voortoets, meteen een passende beoordeling uit te voeren, om discussie op dit (institutionele) punt te vermijden. In de praktijk blijkt namelijk nauwelijks een verschil te bestaan tussen een voortoets of een passende beoordeling. 

Lees meer

Gebrek aan motivering is de belangrijkste grond voor het vernietigen van een natuurbeschermingswetvergunning bij de rechter. Om zeker te zijn dat de provincie met een gerust hart de vereiste natuurbeschermingswetvergunning kon verlenen, zijn alle mogelijke effecten geanalyseerd.

Lees minder

Om zeker te zijn dat de provincie met een gerust hart de vereiste natuurbeschermingswetvergunning kon verlenen, zijn alle mogelijke effecten geanalyseerd.

Voortoets of passende beoordeling?

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN