Een week voor datum kon een dansfeest bijna niet doorgaan. Duizenden kaarten waren verkocht en de artiesten geboekt.

De algemene inspectie dienst dreigde met bestuursdwang als het dansfeest door zou gaan.

De evenementenorganisatie werd bijgestaan door een advocatenkantoor. Naast bestuursrechtelijk advies was inhoudelijke juridische kennis nodig. Het broedseizoen van de meeuwen zou al begonnen zijn. Maar wat is het broedseizoen? Het moment (februari) dat paartjes gevormd zijn (volgens het ministerie)? Of het moment van nestbouw (meeuwen maken weken voor het leggen van de eieren verschillende proefnesten aan)? Door alle wetenschappelijke artikelen van de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw te analyseren ontstond een gedetailleerd tijdsbeeld van het vormen van paartjes, het maken van de nesten en het leggen van de eieren.

Lees meer

Op deze manier kon worden beargumenteerd dat het leggen van de eieren op zijn vroegst een week na het dansfeest verwacht kon worden. Het ministerie van lnv (nu ministerie van economische zaken, landbouw & innovatie) was overtuigd en het feest kon door gaan.

Lees minder

De algemene inspectie dienst dreigde met bestuursdwang als het dansfeest door zou gaan.

Broedseizoen

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN