Voor de verbreding van een provinciale weg was het verleggen van een wegsloot onvermijdelijk.

Door een archiefonderzoek, een biotoopbeoordeling en jurisprudentie kon zonder nader onderzoek een ontheffing aangevraagd worden voor de kleine modderkruiper en de bittervoorn. Aan de ontheffing zijn voorwaarden gesteld. Rekening moet worden gehouden met de beschermde soorten en de schade dient tot een minimum te worden beperkt. In de praktijk is het nodig een praktische oplossing te vinden tussen de belangen van de uitvoerders van het werk en die van de beschermde soorten.

Eén van de voorwaarden van de ontheffing hield in dat voorafgaande aan het dempen van de watergang, gebaggerd zou worden en de bagger op de kant gecontroleerd zou worden op vissen. Het uitzoeken van de uitgeschepte bagger op de kant leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarom zijn we met drie medewerkers in waad pak de sloot uit gaan vissen. 42 kleine modderkruipers samen met honderden andere vissoorten zijn uit de sloot overgezet. Door gebruik te maken van ons sociale netwerk was het mogelijk op korte termijn extra handen in te zetten en de kosten laag te houden.

Door gebruik te maken van ons sociale netwerk was het mogelijk op korte termijn extra handen in te zetten en de kosten laag te houden.

ecologische begeleiding
Rekening moet worden gehouden met de beschermde soorten en de schade dient tot een minimum te worden beperkt.

© Dresme & van der Valk 2016-2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN